Balie
Orde van Advocaten
- Stafhouder
- Oud-Stafhouders
- Raad van de orde
- Administratieve diensten
- Jonge Balie
Bibliotheek
Stagiairs
Erelonen
Balie  >  Orde van Advocaten  >  Raad van de orde

De raad van de Orde is het bestuursorgaan van de Orde van advocaten.

De raad van de Orde van de balie van Kortrijk bestaat uit 16 leden die jaarlijks worden verkozen. De stafhouder zit de raad van de Orde voor.

 

De leden van de raad van de Orde voor het gerechtelijk jaar 2017-2018 zijn: stafhouder Frédéric Busschaert, stafhouder Christian Vandenbogaerde (pro-stafhouder), stafhouder Antoine Van Eeckhout (oud-stafhouder),stafhouder Kathleen Segers (oud-stafhouder), mr. Rik Devloo (secretaris), mr. Arnold Gits, mr. Alain Oosterlynck, mr. Carmen Matthijs, mr. Stefaan De Geeter, mr. Jan Leysen, mr. Nicolaas Vinckier, mr. Véronique Hooghe, mr. Peter Sustronck, mr. Maarten Vandermeersch, mr. Johan Vynckier, mr. Bram Vandromme en mr. Nathalie Beernaert.

 

De belangrijkste opdrachten van de raad :

- permanente vorming;
- opmaak van de lijst van advocaten die hun beroep in het arrondissement willen uitoefenen ('tableau') en van de lijst van advocaten-stagiairs;
- waken voor de eer van de Orde en de grondbeginselen van het beroep;
- organisatie van het Bureau voor Juridische Bijstand ('pro deo - bureau');
- opstellen van reglementen (richtlijnen waaraan de advocaten zich moeten houden, zoniet plegen zij een tuchtrechtelijke inbreuk);
- taxatie van ereloonstaten (zowel op verzoek van een advocaat als op verzoek van een cliënt).

Daarnaast vervult de raad nog tal van administratieve taken en organiseert de raad gemeenschappelijke diensten, zoals de bibliotheek en gezamenlijke verzekeringen.

De voorbereidende en uitvoerende taken van de raad van de Orde zijn toevertrouwd aan
11 departementen:

 • departement van de stafhouder

 • departement van de secretaris

 • departement financiën en sociale voorzieningen

 • departement permanente vorming 

 • departement deontologie

 • departement studie en advies

 • departement toegang tot het recht

 • departement bemiddeling

 • departement communicatie 

 • departement stagiairs

 • departement ereloongeschillen